Tagged: Yapı ve Sınıf Arasındaki Farklar

0

C# Yapılar (Struct)

Nesne tabanlı programlama beş veri tipini destekler. Bunlar Class, Struct, Enum, Interface ve Delegate tipleridir. Bu öğrenme faaliyetinde Yapı (struct) veri tipini ele alacağız. Aralarında mantıksal bir ilişki bulunan ama farklı türdeki verilerin bir...