"C# Dersleri" Kategorisindekiler

 • 0
  6 sene önce

  C# Arayüz Özellikleri

  C# Arayüz Özellikleri Arayüzler yöntemlerin yanında özellikler de belirtebilir. Bunu yapmak için get ve/veya set anahtar sözcüğünü...

 • 0
  6 sene önce

  C# Arayüzler

  C# Arayüzler Bir sınıftan kalıtımla almak güçlü bir mekanizmadır, asıl kalıtımın gücü bir arayüzden kalıtımla almasında yatar. Bir...

 • 0
  6 sene önce

  C# Kalıtım

  Diyelim ki elinizde A diye bir sınıf var. Ancak B diye bir sınıf daha oluşturmanız gerekiyor. Ancak bu B sınıfının içinde A sınıfı...

 • 0
  6 sene önce

  C# Parametre Dizileri

  Parametre olarak herhangi bir sayıda farklı türlerde bağımsız değişkenler alabilen metotlar yazılmak istendiğinde, parametre dizil...

 • 0
  6 sene önce

  C# Koleksiyonlar

  Koleksiyon Sınıfları System.Collections veri saklama için kullanılan sınıflarımızın bulunduğu isim alanıdır. Bu öğrenme faaliyetin...

 • 0
  6 sene önce

  C# Diziler

  Bir Dizi Oluşturma Dizi (array), sıralanmamış elemanlar serisidir. Bir dizideki tüm elemanlar aynı türdedir. Bir dizi değişkeni; e...

 • 0
  6 sene önce

  C# Yapılar (Struct)

  Nesne tabanlı programlama beş veri tipini destekler. Bunlar Class, Struct, Enum, Interface ve Delegate tipleridir. Bu öğrenme faal...

 • 0
  6 sene önce

  C# Numaralandırma (Enum)

  Numaralandırma (enumeration); belli sözcüklerin, belli tamsayıları temsili durumlarında kullanılan bir yapıdır. Değişkenlerin alab...

 • 0
  6 sene önce

  C# Boxing ve Unboxing

  Önceki öğrenme faaliyetinde object türündeki değişkenlerin her başvuru türündeki nesneye başvurulabileceği öğrenildi. Şimdi ise ob...