Category: C# Dersleri

0

C# Arayüz Özellikleri

C# Arayüz Özellikleri Arayüzler yöntemlerin yanında özellikler de belirtebilir. Bunu yapmak için get ve/veya set anahtar sözcüğünü kullanırsınız. Ancak arayüzler uygulama kodları barındıramayacakları için get ve set erişimcilerinin gövdeleri yerine noktalı virgül (;) kullanılır....

0

C# Arayüzler

C# Arayüzler Bir sınıftan kalıtımla almak güçlü bir mekanizmadır, asıl kalıtımın gücü bir arayüzden kalıtımla almasında yatar. Bir sınıf kalıtımla sadece bir sınıftan türetilebilir ancak bu kısıtlama kalıtımla arayüzden türetme söz konusu olduğunda ortadan...

0

C# Kalıtım

Diyelim ki elinizde A diye bir sınıf var. Ancak B diye bir sınıf daha oluşturmanız gerekiyor. Ancak bu B sınıfının içinde A sınıfındaki özellik ve metotların da bulunması gerekiyor. İşte bu durumda B sınıfını...

0

C# Parametre Dizileri

Parametre olarak herhangi bir sayıda farklı türlerde bağımsız değişkenler alabilen metotlar yazılmak istendiğinde, parametre dizileri kullanılabilir. Dizi Bağımsız Değişkenleri Parametre olarak geçirilmiş bir değerler kümesindeki en küçük değeri bulmak için metot yazılmak istendiğinde bir...

0

C# Koleksiyonlar

Koleksiyon Sınıfları System.Collections veri saklama için kullanılan sınıflarımızın bulunduğu isim alanıdır. Bu öğrenme faaliyetinde Koleksiyon isim alanı içerisinde yer alan sınıfları inceleyeceğiz. ArrayList ArrayList, kısaca sınırları dinamik olarak değişebilen diziler olarak tanımlanır. Dizinin benzeridir...

0

C# Diziler

Bir Dizi Oluşturma Dizi (array), sıralanmamış elemanlar serisidir. Bir dizideki tüm elemanlar aynı türdedir. Bir dizi değişkeni; eleman türünün adını, ardından da bir çift köşeli parantez ve değişken adı yazılarak tanımlanabilir. Örnek: [csharp]int[] tckimlik;...

0

C# Yapılar (Struct)

Nesne tabanlı programlama beş veri tipini destekler. Bunlar Class, Struct, Enum, Interface ve Delegate tipleridir. Bu öğrenme faaliyetinde Yapı (struct) veri tipini ele alacağız. Aralarında mantıksal bir ilişki bulunan ama farklı türdeki verilerin bir...

0

C# Numaralandırma (Enum)

Numaralandırma (enumeration); belli sözcüklerin, belli tamsayıları temsili durumlarında kullanılan bir yapıdır. Değişkenlerin alabileceği değerlerin sabit olduğu durumlarda kullanılır. Numaralandırma(Enum) Tanımlama Numaralandırmaları tanımlamak için’ enum’ anahtar kelimesini kullanırız. Örneğin, içinde ay isimlerini barındıran bir numaralandırma...

0

C# Boxing ve Unboxing

Önceki öğrenme faaliyetinde object türündeki değişkenlerin her başvuru türündeki nesneye başvurulabileceği öğrenildi. Şimdi ise object türündeki değişkenlerin bir değer türüne başvurduğunda ve object türündeki bir değişkenin bir değer türüne dönüştürüldüğünde neler olduğu incelenecektir. Kutulama...