Tagged: C# diziye değer verme

0

C# Diziler

Bir Dizi Oluşturma Dizi (array), sıralanmamış elemanlar serisidir. Bir dizideki tüm elemanlar aynı türdedir. Bir dizi değişkeni; eleman türünün adını, ardından da bir çift köşeli parantez ve değişken adı yazılarak tanımlanabilir. Örnek: [csharp]int[] tckimlik;...