Tagged: değişken

0

C# Veri Türü ve Değişkenler

Veri türü değişkenler, tanımlandığında derleyici tarafından yeterli bellek alanı ayrılan ve değişkenin saklayacağı değerin bu bellek alanında tutulduğu değişkenlerdir. Örneğin, byte türünde bir değişken tanımlanırsa derleyici bu değişkenin değerini saklamak için bize 1 bayt...

0

C# Değişkenler ve Sabitler

Değişkenler Değişkenler verilerin depolama alanıdır. Tanımladığımız değişkenlere Ram’de bir bölge ayrılır. Bu bölgede yapılan işlemler bu değişken üzerinde yapılır. Değişkenler şu şekilde tanımlanır. [csharp](veri tipi) (değişken adı); int t;[/csharp] Örnekte int(tam sayı) tipinde değişken...