Tagged: Özellikler İle Nesneleri Başlatma

0

C# Arayüz Özellikleri

C# Arayüz Özellikleri Arayüzler yöntemlerin yanında özellikler de belirtebilir. Bunu yapmak için get ve/veya set anahtar sözcüğünü kullanırsınız. Ancak arayüzler uygulama kodları barındıramayacakları için get ve set erişimcilerinin gövdeleri yerine noktalı virgül (;) kullanılır....