"c# Yığın (Stack) ve Öbek (Heap)" Etiketi Sonuçları

  • 0
    6 sene önce

    C# Başvuru Parametreleri

    Daha önce yöntemlere parametre olarak bir değişken aktarıldığında parametrenin değişkenin kopyasının oluşturulduğu biliniyor. Bu d...