Tagged: c# null değerler

0

C# Veri Türü ve Değişkenler

Veri türü değişkenler, tanımlandığında derleyici tarafından yeterli bellek alanı ayrılan ve değişkenin saklayacağı değerin bu bellek alanında tutulduğu değişkenlerdir. Örneğin, byte türünde bir değişken tanımlanırsa derleyici bu değişkenin değerini saklamak için bize 1 bayt...