"boş olabilen türlerin özellikleri" Etiketi Sonuçları

  • 0
    5 sene önce

    C# Veri Türü ve Değişkenler

    Veri türü değişkenler, tanımlandığında derleyici tarafından yeterli bellek alanı ayrılan ve değişkenin saklayacağı değerin bu bell...