Ahmet Şenlik yazarının yazıları

 • 0
  5 sene önce

  C# Parametre Dizileri

  Parametre olarak herhangi bir sayıda farklı türlerde bağımsız değişkenler alabilen metotlar yazılmak istendiğinde, parametre dizil...

 • 0
  5 sene önce

  C# Koleksiyonlar

  Koleksiyon Sınıfları System.Collections veri saklama için kullanılan sınıflarımızın bulunduğu isim alanıdır. Bu öğrenme faaliyetin...

 • 0
  5 sene önce

  C# Diziler

  Bir Dizi Oluşturma Dizi (array), sıralanmamış elemanlar serisidir. Bir dizideki tüm elemanlar aynı türdedir. Bir dizi değişkeni; e...

 • 0
  5 sene önce

  C# Yapılar (Struct)

  Nesne tabanlı programlama beş veri tipini destekler. Bunlar Class, Struct, Enum, Interface ve Delegate tipleridir. Bu öğrenme faal...

 • 0
  5 sene önce

  C# Numaralandırma (Enum)

  Numaralandırma (enumeration); belli sözcüklerin, belli tamsayıları temsili durumlarında kullanılan bir yapıdır. Değişkenlerin alab...

 • 0
  5 sene önce

  C# Boxing ve Unboxing

  Önceki öğrenme faaliyetinde object türündeki değişkenlerin her başvuru türündeki nesneye başvurulabileceği öğrenildi. Şimdi ise ob...

 • 0
  5 sene önce

  C# Başvuru Parametreleri

  Daha önce yöntemlere parametre olarak bir değişken aktarıldığında parametrenin değişkenin kopyasının oluşturulduğu biliniyor. Bu d...

 • 0
  5 sene önce

  C# Veri Türü ve Değişkenler

  Veri türü değişkenler, tanımlandığında derleyici tarafından yeterli bellek alanı ayrılan ve değişkenin saklayacağı değerin bu bell...

 • 0
  5 sene önce

  C# Static Metotlar Kavramı

  Şimdiye kadar metotlara ancak tanımlanan sınıfın bir örneği oluşturularak erişildi. Ama gerçekte bu her zaman gerekli değildir. Ör...