Monthly Archive: Eylül 2014

0

C# Veri Türü ve Değişkenler

Veri türü değişkenler, tanımlandığında derleyici tarafından yeterli bellek alanı ayrılan ve değişkenin saklayacağı değerin bu bellek alanında tutulduğu değişkenlerdir. Örneğin, byte türünde bir değişken tanımlanırsa derleyici bu değişkenin değerini saklamak için bize 1 bayt...

0

C# Static Metotlar Kavramı

Şimdiye kadar metotlara ancak tanımlanan sınıfın bir örneği oluşturularak erişildi. Ama gerçekte bu her zaman gerekli değildir. Örneğin, Console sınıfının WriteLine metodu hatırlanmalıdır. [csharp]Console.WriteLine(“Merhaba”);[/csharp] Görüldüğü gibi ekrana “Merhaba” yazmak için Console sınıfının bir örneği...

3

C# Sınıf (Class) Kavramı

Günlük hayatta kullanılan pek çok kelime bir sınıflandırmanın sonucu ortaya çıkmıştır. Örneğin insan, ev, araba vb. kelimeler bir tek nesneyi değil, ortak davranış ve özellikleri olan nesnelerin tümünü ifade etmek için kullanılır. Araba kelimesi...