Monthly Archive: Eylül 2014

4

Turbo C ve C++ İndir Genel Bilgiler ve Kurulumu

Turbo C ve C++ İndir Genel Bilgiler ve Kurulumu Turbo C dili 1970’li yılların başında AT&T bell labaratuvarında Dennis M.Ritcheie tarafından yaratıldı. Dilin C olarak adlandırılmasının sebebi, kendinden önceki B dili üzerine kurulu bir...

0

C# Kalıtım

Diyelim ki elinizde A diye bir sınıf var. Ancak B diye bir sınıf daha oluşturmanız gerekiyor. Ancak bu B sınıfının içinde A sınıfındaki özellik ve metotların da bulunması gerekiyor. İşte bu durumda B sınıfını...

0

C# Parametre Dizileri

Parametre olarak herhangi bir sayıda farklı türlerde bağımsız değişkenler alabilen metotlar yazılmak istendiğinde, parametre dizileri kullanılabilir. Dizi Bağımsız Değişkenleri Parametre olarak geçirilmiş bir değerler kümesindeki en küçük değeri bulmak için metot yazılmak istendiğinde bir...

0

C# Koleksiyonlar

Koleksiyon Sınıfları System.Collections veri saklama için kullanılan sınıflarımızın bulunduğu isim alanıdır. Bu öğrenme faaliyetinde Koleksiyon isim alanı içerisinde yer alan sınıfları inceleyeceğiz. ArrayList ArrayList, kısaca sınırları dinamik olarak değişebilen diziler olarak tanımlanır. Dizinin benzeridir...

0

C# Diziler

Bir Dizi Oluşturma Dizi (array), sıralanmamış elemanlar serisidir. Bir dizideki tüm elemanlar aynı türdedir. Bir dizi değişkeni; eleman türünün adını, ardından da bir çift köşeli parantez ve değişken adı yazılarak tanımlanabilir. Örnek: [csharp]int[] tckimlik;...

0

C# Yapılar (Struct)

Nesne tabanlı programlama beş veri tipini destekler. Bunlar Class, Struct, Enum, Interface ve Delegate tipleridir. Bu öğrenme faaliyetinde Yapı (struct) veri tipini ele alacağız. Aralarında mantıksal bir ilişki bulunan ama farklı türdeki verilerin bir...

0

C# Numaralandırma (Enum)

Numaralandırma (enumeration); belli sözcüklerin, belli tamsayıları temsili durumlarında kullanılan bir yapıdır. Değişkenlerin alabileceği değerlerin sabit olduğu durumlarda kullanılır. Numaralandırma(Enum) Tanımlama Numaralandırmaları tanımlamak için’ enum’ anahtar kelimesini kullanırız. Örneğin, içinde ay isimlerini barındıran bir numaralandırma...

0

C# Boxing ve Unboxing

Önceki öğrenme faaliyetinde object türündeki değişkenlerin her başvuru türündeki nesneye başvurulabileceği öğrenildi. Şimdi ise object türündeki değişkenlerin bir değer türüne başvurduğunda ve object türündeki bir değişkenin bir değer türüne dönüştürüldüğünde neler olduğu incelenecektir. Kutulama...

0

C# Başvuru Parametreleri

Daha önce yöntemlere parametre olarak bir değişken aktarıldığında parametrenin değişkenin kopyasının oluşturulduğu biliniyor. Bu durum parametre değer türü (int gibi), boş olabilen tür (int? gibi) ya da başvuru türü (Bisiklet gibi) bile böyledir. Bu...