"" Kategorisindekiler

 • 4
  6 sene önce

  Turbo C ve C++ İndir Genel Bilgiler ve Kurulumu

  Turbo C ve C++ İndir Genel Bilgiler ve Kurulumu Turbo C dili 1970’li yılların başında AT&T bell labaratuvarında Dennis M.Ritch...

 • 0
  6 sene önce

  C# Kalıtım

  Diyelim ki elinizde A diye bir sınıf var. Ancak B diye bir sınıf daha oluşturmanız gerekiyor. Ancak bu B sınıfının içinde A sınıfı...

 • 0
  6 sene önce

  C# Parametre Dizileri

  Parametre olarak herhangi bir sayıda farklı türlerde bağımsız değişkenler alabilen metotlar yazılmak istendiğinde, parametre dizil...

 • 0
  6 sene önce

  C# Koleksiyonlar

  Koleksiyon Sınıfları System.Collections veri saklama için kullanılan sınıflarımızın bulunduğu isim alanıdır. Bu öğrenme faaliyetin...

 • 0
  6 sene önce

  C# Diziler

  Bir Dizi Oluşturma Dizi (array), sıralanmamış elemanlar serisidir. Bir dizideki tüm elemanlar aynı türdedir. Bir dizi değişkeni; e...

 • 0
  6 sene önce

  C# Yapılar (Struct)

  Nesne tabanlı programlama beş veri tipini destekler. Bunlar Class, Struct, Enum, Interface ve Delegate tipleridir. Bu öğrenme faal...

 • 0
  6 sene önce

  C# Numaralandırma (Enum)

  Numaralandırma (enumeration); belli sözcüklerin, belli tamsayıları temsili durumlarında kullanılan bir yapıdır. Değişkenlerin alab...

 • 0
  6 sene önce

  C# Boxing ve Unboxing

  Önceki öğrenme faaliyetinde object türündeki değişkenlerin her başvuru türündeki nesneye başvurulabileceği öğrenildi. Şimdi ise ob...

 • 0
  6 sene önce

  C# Başvuru Parametreleri

  Daha önce yöntemlere parametre olarak bir değişken aktarıldığında parametrenin değişkenin kopyasının oluşturulduğu biliniyor. Bu d...